Obchodní a administrativní objekt, Hradec Králové

AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU JE ING. ARCH. ČERVENÝ - ARCHITEP HK S.R.O.. AUTOREM NÁVRHU INTERIÉRU JE ING. ARCH. TEREZA KOVÁŘOVÁ. NA PROJEKTU JSEM SPOLUPRACOVAL S TÝMEM PROJEKTANTŮ A SPECIALISTŮ NA IT, KTEŘÍ ŘEŠILI SPECIFICKÉ POŽADAVKY INVESTORA.

INVESTOREM TOHOTO ZÁMĚRU BYLA SPOLEČNOST RAALTRANS A.S., KTERÁ SE SPRAVUJE DATABÁZI DOPRAVCŮ A ZPROSTŘEDKOVÁVÁ DOPRAVU ZBOŽÍ PO CELÉM SVĚTĚ.

ZADÁNÍM BYL PROJEKT OBCHODNÍHO A ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU FIRMY S NAVAZUJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU. V PRVNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ BYLY NAVRŽENY PRODEJNÍ PLOCHY PRO KOMERČNÍ ÚČELY. VE DRUHÉM A TŘETÍM PODLAŽNÍ BYLY NAVRŽENY, KANCELÁŘE, ZASEDACÍ MÍSTNOSTI, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE FIRMY RAALTRANS A.S..