Přístavba sklárny, Poděbrady

AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU JE ING. ARCH. ČERVENÝ - ARCHITEP HK S.R.O.. NA PROJEKTU JSEM SPOLUPRACOVAL TÝMEM PROJEKTATŮ, ALE HLAVNĚ TAKÉ S KOLEGOU Z KANCELÁŘE JIŘÍM FIŠAREM.

INVESTOREM TOHOTO ZÁMĚRU JE SPOLEČNOST CRYSTAL BOHEMIA A.S., KTERÁ SE ZABÝVÁ VÝROBOU SKLENĚNÝCH VÝROBKŮ, KTERÉ VYVÁŽÍ DO CELÉHO SVĚTA.

ZADÁNÍM BYLA PŘÍSTAVBA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ V AREÁLU SKLÁREN CRYSTAL BOHEMIA, A.S. V PODĚBRADECH. HLAVNÍ ČÁST PŘÍSTAVBY TVOŘÍ SKLAD, KTERÝ JE NAVRŽEN JIŽNĚ OD STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ, A NA KTERÝ BUDE PROVOZNĚ NAPOJEN MANIPULAČNÍ PROSTOR S MANIPULAČNÍM SKLADEM. STÁVAJÍCÍ SPRÁVNÍ BUDOVA BUDE ROZŠÍŘENA A DOPLNĚNA O PODNIKOVOU PRODEJNOU A VZORKOVNOU PŘÍSTAVBOU K JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI NAVRŽENÉHO SKLADU. STÁVAJÍCÍ SJEZD V JIŽNÍ ČÁSTI AREÁLU BUDE ZACHOVÁN A BUDE SLOUŽIT PŘÍSTUPU K PARKOVACÍM MÍSTŮM VYHRAZENÝM PRO SPRÁVNÍ BUDOVU. NOVĚ JE NAVRŽEN SJEZD K ČÁSTI PARKOVIŠTĚ, KTERÝ BUDE SLOUŽIT K PŘÍSTUPU K VEŘEJNÝM PARKOVACÍM MÍSTŮM VYHRAZENÝM PRO PODNIKOVOU PRODEJNU.