Rodinný dům, Dlouhé Dvory

ZADÁNÍM OD SOUKRONÉHO INVESTRA BYLO NAVRHNOUT RODINNÝ DŮM PRO ČTYŘČLENNOU RODINU, KTERÝ BUDE FUNKČNÍ, ALE ZÁROVEŇ ZAPADNE DO STÁVAJÍCÍ VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY RODINNÝCH DOMŮ.

RODINNÝ DŮM BYL NAVRŽEN JAKO JEDNOPODLAŽNÍ, NEPODSKLEPENÁ STAVBY SE SEDLOVOU STŘECHOU. SOUČÁSTÍ ZÁMĚRU BYL NÁVRH KRYTÉHO STÁNÍ PRO DVA AUTOMOBILY, VENKOVNÍHO SKLAD, ZPEVNĚNÝCH PLOCH A SADOVÝCH ÚPRAV POZEMKU.