Rodinný dům, Opatovice nad Labem

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH VZEŠEL ZE SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝM INVESTOREM, KTERÝ MĚL JIŽ JASNOU PŘEDSTAVU O PODOBĚ A FUNKČNÍM VYUŽITÍ PŘÍSTAVBY.

ZADÁNÍM BYLO NAVRHNOUT PŘÍSTAVBU STÁVAJÍCÍHO DVOUPODLAŽNÍHO RODINNÉHO DOMU V OPATOVICÍCH NAD LABEM. S TÍM, ŽE JEDNOPODLAŽNÍ PŘÍSTAVBA BUDE ORIENTOVÁNA SMĚREM DO ZAHRADY, ABY DOŠLO K CO NEJVĚTŠÍMU PROPOJENÍ INTERIÉRU A ZAHRADY. SOUČÁSTÍ PROJEKTU BYLO I ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A VÝMĚNA OKEN. V NÁVAZNOSTI NA ÚPRAVY RODINNÉHO DOMU BYLA NAVRŽENA ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH A SADOVÉ ÚPRAVY.