Sportovní centrum, Bystřice nad Pernštejnem

AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU JE ING. ARCH. ČERVENÝ – ARCHITEP HK S.R.O. A ING. ARCH. JIŘÍ KRÁL – K-ARCHITEKT. NA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ JSEM SPOLUPRACOVAL S KOLEGOU Z JIŘÍM FIŠAREM A TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOU JSME ŘEŠILI S TÝMEM SPOLUPRACUJÍCÍCH PROJEKTANTŮ.

INVESTOREM TOHOTO ZÁMĚRU MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM.

ZADÁNÍM BYLO VYPROJEKTOVAT TRÉNINKOVOU HOKEJOU HALU S ODPOVÍDAJÍCÍM ZÁZEMÍM PRO OBSLUHU, HRÁČE I VEŘEJNOST. PROTO BYLO POTŘEBA NAVRHNOUT TECHNOLOGICKÉ ZÁZEMÍ PRO CHLAZENÍ A ROLBU, KANCELÁŘE, ŠATNY PRO HRÁČE A VEŘEJNOST A TAKÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A OBČERSTVENÍ. ZÁROVEŇ JSME NAVRHLI PŘÍJEZDOVOU KOMUNIKACI, PARKOVIŠTĚ A PŘIPOJENÍ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.