Obytný soubor, Uhřetice

AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU JE ING. ARCH. ČERVENÝ - ARCHITEP HK S.R.O.. NA PROJEKTU JSEM SPOLUPRACOVAL S KOLEGOU Z KANCELÁŘE JIŘÍM FIŠAREM, SE KTERÝM JSME ŘEŠIL ARCHITEKTOCKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ A TAKÉ TÝMEM PROJEKTANTŮ Z OBORU TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV.

INVESTOREM BYLA FIRMA ZÁMEČNICTVÍ ŘIVNÁČ S.R.O., KTERÝ SE ZABÝVÁ ZPRACOVÁNÍM OCELI A VÝROBOU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.

PŘEDMĚTEM ZADÁNÍ BYL NÁVRH VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALY A RODINNÝCH DOMŮ PRO MAJITELE FIRMY. V DRUHÉ ČÁSTI ÚZEMÍ JSME NAVRHLI OBYTNÝ SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ A ŘADOVÝCH DOMŮ. SOUČÁSTÍ ZÁMĚRU BYLO PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU.