Spolupráce

Vzhledem k dobrým pracovním vztahům a skvělému týmu projektantů úzce spolupracuji se společností Ing. arch. Pavla Červeného Architep HK s.r.o.. Pod jeho vedením projektujeme zakázky pro soukromé investory i státní organizace.
Technické a konstrukční problémy konzultuji s odbornou firmou Dek, která má pro tyto účely program technické podpory pro projektanty a architekty Dekpartner. Díky této technické podpoře mám možnost nahlížet do rozsáhlé databáze konkrétních stavebně – technických řešení a detailů.
Stavební projekty vytvářím v programu pro BIM projektování Archicad. Vizualizace z BIM modelu vytvořím ve specializovaném programu Artlantis nebo Twinmotion. Knihovny pro BIM modely používám z portálu BIMcomponents.