Polyfunkční dům. Vamberk

AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU JE ING. ARCH. ČERVENÝ - ARCHITEP HK S.R.O..

INVESTOREM BYL SOUKROMÝ INVESTOR, PRO KTERÉHO UŽ JSME NAVRHOVALI POLYFUNKČNÍ DŮM V HRADCI KRÁLOVÉ.

ZADÁNÍM OD INVESTORA BYL NÁVRH POLYFUNKČNÍHO DOMU VE VAMBERKU. OBJEKT BYL NAVRŽEN JAKO DVOUPODLAŽNÍ, NEPODSKLEPENÝ, ZASTŘEŠENÝ SEDLOVOU STŘECHOU. V PRVNÍM NADZEMNÍM PODLAŽÍ BYLY NAVRŽENA ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE A VE DRUHÉM NADZEMNÍM PODLAŽÍ DVĚ BYTOVÉ JEDNOTKY. ZÁROVEŇ SE STAVBOU POLYFUNKČNÍHO DOMU BYL NAVRŽEN NOVÝ SJEZD, NA KTERÝ NAVAZUJÍ POJÍZDNÉ PLOCHY A ODSTAVNÁ STÁNÍ PRO PACIENTY A OBYVATELE. SOUČÁSTÍ BYL DÁLE NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A SADOVÝCH ÚPRAVY.